OfertyBankowe.pl

Wszystko o bankach w jednym miejscu

ING Bank Śląski obsługuje budżet Poznania

ING Bank Śląski S.A. - centrala w Katowicach

Obsługą bankową budżetu Miasta Poznań będzie zajmował się ING Bank Śląski. 20 kwietnia doszło do zawarcia umowy pomiędzy bankiem i miastem. Z podobnych usług korzystają już Katowice. Poznań jest kolejną metropolią, która zaczęła korzystać z usług ING Banku Śląskiego.

- Komunikat ING Banku Śląskiego S.A. -

ING Bank Śląski oraz Miasto Poznań podpisały 20 kwietnia br. umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta. Poznań, obok Katowic, jest kolejną polską metropolią, która będzie korzystała z usług ING Banku Śląskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla nas ważny sektor. Możliwość kompleksowej obsługi budżetu Poznania to dla nas duży powód do satysfakcji. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy z samorządami. Nasze działania skoncentrowane na rozwijaniu nowoczesnej bankowości dla samorządów w zakresie ich bieżącej obsługi oraz klasycznego finansowania. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wzięliśmy udział w ponad 400 przetargach na kredyty dla gmin, z czego blisko połowę wygraliśmy. – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

Podpisanie umowy będzie wynikiem złożenia przez ING Bank Śląski najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Miasto Poznań na wybór banku obsługującego budżet Miasta. Zwycięska oferta została przygotowana przez pracowników Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno-Zachodniego w Poznaniu, pod kierownictwem Dyrektora Regionalnego Wiesławy Reszel-Nawrockiej. W zakres dostarczanych przez Bank usług będzie wchodziło m.in. udostępnienie kredytu, świadczenie usług bankowości elektronicznej zintegrowanej z miejskim systemem finansowo-księgowym oraz wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji masowych płatności. Zawarta umowa obejmuje okres do końca 2014 r.

Oferta ING Banku dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów długoterminowych związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

Tagged as: , , , , ,

Leave a Response