OfertyBankowe.pl

Wszystko o bankach w jednym miejscu

UOKiK nie zgłaszał zastrzeżeń do standardu umów które zaskarżył do sądu.

Placówka Banku Millennium

Placówka Banku Millennium

Informacja prasowa Banku Millenium w sprawie klauzul we wzorcach umownych kredytu hipotecznego zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Komunikat Banku Millennium –

W nawiązaniu do komunikatu prasowego opublikowanego dnia 9 kwietnia br. na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez Millennium”, Bank Millennium SA informuje, iż w latach 2006-2007 w efekcie merytorycznej dyskusji pomiędzy Urzędem a Bankiem Millennium w sprawie klauzul stosowanych przez Bank we wzorcach umów kredytów hipotecznych, Bank skorygował samodzielnie, zgodnie z sugestiami Urzędu, zapisy umowne budzące wątpliwości Urzędu.

26 marca 2009 roku Urząd zapytał Bank czy stosuje w umowach 6 szczegółowych klauzul, ale nie poinformował, że ma jakiekolwiek zastrzeżenia do wymienionych w piśmie klauzul oraz że zamierza podjąć jakiekolwiek kroki wobec Banku Millennium w zakresie stosowania przez Bank tych klauzul. Wśród wskazanych w piśmie klauzul znalazły się zarówno klauzule, które były przedmiotem wcześniejszej korespondencji między Urzędem i Bankiem, i które zostały zmienione przez Bank 1 marca 2007 r. w sposób zgodny z wcześniejszym stanowiskiem Urzędu oraz nowe klauzule, które dotychczas nie były przedmiotem korespondencji między Urzędem i Bankiem, mimo iż są stosowane przez Bank od kilku lat.

Tagged as: ,

Leave a Response