OfertyBankowe.pl

Wszystko o bankach w jednym miejscu

KORZYŚĆ dla klientów rynku mieszkaniowego

PKO Bank Polski S.A. - Centrala w Warszawie

PKO Bank Polski S.A. - Centrala w Warszawie

KORZYŚĆ – to Rachunek lokacyjny, który niedawno został dodany do oferty PKO Banku Polskiego. Produkt ten skierowany jest do klientów rynku mieszkaniowego.

- Komunikat PKO Banku Polskiego S.A. -

PKO Bank Polski wprowadził do swojej oferty Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ. Jest to nowy produkt dla klientów rynku mieszkaniowego – spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ przeznaczony jest do lokowania wolnych środków pieniężnych, pozwala efektywnie i bezpiecznie gospodarować nadwyżkami finansowymi oraz korzystnie zarządzać płynnością finansową. Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ prowadzony jest w powiązaniu z rachunkiem bieżącym klienta.Głównym atutem nowego produktu jest atrakcyjne oprocentowanie, uzależnione od wysokości środków zgromadzonych na rachunku. Oprocentowanie jest zmienne, progresywne. Środki na Rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ są oprocentowane już od pierwszej złotówki.

Aktualnie oprocentowanie (w stosunku rocznym) środków pieniężnych na Rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ wynosi:

do kwoty 14.999,99 zł 3,00%
nadwyżka ponad 14.999,99 zł do 29.999,99 zł 3,50%
nadwyżka ponad 29.999,99 zł do 49.999,99 zł 4,25%
nadwyżka ponad 49.999,99 zł 5,05%

Dodatkową zaletą rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ jest brak opłaty za jego założenie i prowadzenie, a także brak konieczności założenia przez Klienta rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim.
Wpłat na rachunek można dokonywać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w dowolnej kwocie (brak minimalnej kwoty wpłaty) i w dowolnym czasie.
Wypłat z rachunku można dokonywać w dowolnej kwocie i w dowolnym czasie, bez utraty naliczonych odsetek. Wypłaty mogą mieć jedynie formę bezgotówkową a przelew środków dokonywany jest na rachunek powiązany. Pierwszy przelew w danym miesiącu jest bezpłatny.

– PKO Bank Polski już od kilkudziesięciu lat obsługuje klientów rynku mieszkaniowego. Odpowiadając na potrzeby tego segmentu klientów, a przede wszystkim spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wprowadziliśmy do oferty nowy produkt depozytowy specjalnie dla nich przeznaczony – mówi Tadeusz Swat, dyrektor Departamentu Klienta Rynku Mieszkaniowego. Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ chcemy zaproponować zarówno naszym stałym klientom, jak również podmiotom, które jeszcze z nami nie współpracują. Sądzę, że nasza nowa propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem klientów,, w tym szczególnie wspólnot mieszkaniowych i mniejszych spółdzielni mieszkaniowych, które nie dysponują wolnymi środkami w wysokości umożliwiającej korzystanie z lokat terminowych na warunkach negocjowanych– dodaje Tadeusz Swat.

Aktualnie PKO Bank Polski obsługuje ponad 30 tys. klientów rynku mieszkaniowego. Wśród nich najwięcej jest wspólnot mieszkaniowych (25 tys.) i spółdzielni mieszkaniowych – prawie 3 tysiące.

Tagged as: , , ,

Leave a Response