OfertyBankowe.pl

Wszystko o bankach w jednym miejscu

eFaktury w Banku Pekao SA – płatności regulowane jednym kliknięciem

Pekao Tower - centrala Banku Pekao S.A.

Pekao Tower - centrala Banku Pekao S.A.

Bank Pekao SA poinformował iż udostępnił swoim klientom korzystającym z systemów Pekao24 i PekaoFIRMA24 usługę eFaktury. Usługa ta pozwala na szybkie i sprawne regulowanie płatności z pośrednictwem internetowego dostępu do rachunku bankowego.

- Komunikat Banku Pekao S.A. –

Klienci Banku Pekao SA korzystający z systemów Pekao24 i PekaoFIRMA24 mogą teraz regulować płatności jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do rachunku bankowego dzięki usłudze eFaktury.

eFaktury, nowa usługa Banku Pekao SA, to nowoczesny i szybki sposób na opłacanie rachunków. Blisko 870 tysięcy klientów indywidualnych i prawie 138 tysięcy klientów biznesowych korzystających z systemów bankowości internetowej Pekao24 i PekaoFIRMA24 może teraz otrzymywać rachunki oraz faktury wyłącznie w formie elektronicznej i regulować płatności za pośrednictwem internetowego dostępu do bankowego konta.

Dostawcy usług zamiast wysyłać papierowy rachunek, dostarczą fakturę w postaci elektronicznej, a klient zobaczy ją po zalogowaniu się na swoje konto w Pekao. Będzie miał dostęp do faktur i rachunków oczekujących na zapłacenie oraz już uregulowanych. Może je archiwizować na dysku komputera i przeglądać historię płatności. Po kliknięciu w otrzymaną fakturę system bankowości internetowej automatycznie generuje wypełniony formularz przelewu, tym samym maksymalnie upraszczając klientowi dokonanie płatności. Nowa funkcjonalność jest intuicyjna i działa w oparciu o mechanizmy dobrze znane klientom korzystającym z Pekao24 i PekaoFIRMA24.

- Coraz szybsze tempo naszego życia wymusza rozwój usług, które upraszczają i skracają procesy kiedyś czasochłonne czy skomplikowane. eFaktury to usługa Banku Pekao SA dla Klientów, którzy cenią sobie wygodę, pełną kontrolę nad przepływem środków na rachunku i sami chcą decydować o momencie realizacji płatności. eFaktury mogą być alternatywą dla zleceń stałych i zleceń z datą przyszłą – powiedział Bartłomiej Nocoń, dyrektor zarządzający Departamentem Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao SA.

Klient korzystający z usługi eFaktury otrzymuje poprzez system bankowości internetowej również materiały informacyjne od dostawcy usług, analogiczne do tych, jakie wcześniej były przesyłane tradycyjną pocztą, np. bilingi, materiały reklamowe, informacje o ofercie. Może drogą elektroniczną również złożyć reklamację, co jest jednoznaczne z odmową płatności danego rachunku.

Podobnie jak w przypadku faktur w formie papierowej, Klienci mogą opłacać rachunki nie tylko swoje ale również osób trzecich. Wystarczy w tym celu aktywować w systemie usługę eFaktury w ich imieniu.

eFaktury to elektroniczna forma rozliczeń znana na świecie jako EBPP – Electronic Bill Presentment and Payment (czyli Elektroniczna Prezentacja i Płacenie Rachunków). Dla Banku Pekao SA dostawcą rozwiązania jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Za pośrednictwem usługi eFaktury Klienci Banku Pekao SA mogą obecnie opłacać rachunki wystawiane przez: ITI Neovision Sp. z o.o. – Telewizja Nowej Generacji N, PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. oraz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Lista dostawców usług będzie systematycznie rozszerzana.

Wprowadzenie usługi eFaktury to kolejny element rozwoju systemów bankowości elektronicznej: Pekao24 i PekaoFIRMA24, mający na celu stałe podnoszenie satysfakcji klientów z usług Banku Pekao SA.

Tagged as: , , , ,

Leave a Response